Nyárády Erazmus Gyulára emlékeznek

Miben lehet példaképünk Nyárády Erazmus Gyula botanikus? címmel tart előadást dr- Macalik Kunigunda biológus, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem oktatója, az Ember és Természet Kollégium 7. évadának első meghívottja, 2016. október 12-én, szerdán, 18.00 órától a kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékházban.

 
A kolozsvári kötődésű Nyárády E. Gyula nemcsak a hazai, hanem a közép-európai botanika egyik legkimagaslóbb alakja. Idén ünnepeljük születésének 135. évfordulóját és megemlékezünk halálának 50. évfordulójáról.

Az előadó ismerteti a gazdag életutat, Nyárády munkásságát, hagyatékát: tudományos közleményeit, tankönyveit, rajzait, térképeit, herbáriumi anyagát. Munkásságából tükröződő személyiségét példaképként állítja a hallgatóság elé.

 
Nyárády Erzamus Gyula (1881-1966) a gimnáziumot Marosvásárhelyen kezdte, később a kolozsvári Tanítóképző Intézetben szolgadiákként tanult, ezt követően a budapesti Tanárképző Főiskola Természetrajz-Földrajz Karán szerzett oklevelet. Hét évig Késmárkon tanított, majd 1911-ben áthelyezték Marosvásárhelyre. 1922-ben Alexandru Borza meghívta a kolozsvári botanikus kertbe múzeumőrnek; többek között a herbárium bővítésével foglalkozott. Cikkei jelentek meg az intézet folyóiratában (Buletinul Grădinii Botanice și a Muzeului Botanic), illetve az Erdélyi Múzeum, Földrajzi Közlemények, Ifjú Erdély, Magyar Nép, Pásztortűz, Székelység hasábjain. 1948-ban a Román Akadémia rendes tagjává választották, és megbízták a Románia növényvilágát feldolgozó csoport vezetésével. A több mint 9000 szócikk egynegyede és az összes illusztráció tőle származik. Két új növénynemzetséget fedezett fel: a keresztesvirágú Triplopetalum genus és a Pietrosia (ma Andryla) nemzetség, ezenkívül több száz fajt és változatot. Róla 25 új taxont kereszteltek el. 1953-ban a Román Népköztársaság Állami Díja elismerésben részesült. Budapesten érte a halál, de szülőföldjén, a kolozsvári Házsongárdi temetőben helyezték örök nyugalomra.
Az est házigazdája dr. Farkas György.
 
Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várnak!
 
Györkös Mányi Albert Emlékház
Kolozsvár, 400015 str. Republicii/Majális u. 5.
E-mail: emkegyorkoshaz@yahoo.com
Mobiltelefon: +40 766 294646

Élő Székelyföld Munkacsoport