Márton Áron kiállítások Székelyudvarhelyen

Március 7-én nyitották meg azt a kiállítást, amely a püspök életútjának különböző állomásait mutatja be gyermekkorától haláláig, illetve a jelenig terjedően, hiszen Márton Áron alakja, szellemi kisugárzása napjainkig hatóan erőt és tartást sugároz. Ez az anyag a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum törzsanyagából készült vándorkiállítás, amelyet az emlékév nyitásakor előbb Csíkszeredában tekinthettek meg az érdeklődők.

„Vallom és hirdetem, hogy vannak olyan igazságok, amelyeknek alapján minden igaz embernek találkoznia kell (…).  Erdély földjén, ahol három nyelven beszélnek és hat-hét féle szertartás szerint imádják Istent (…), van a krisztusi evangéliumnak ereje, amely hozzásegít ahhoz, hogy különféle ellentétek összhangba olvadjanak fel és a testvéri együttműködés útját egyengessék ” – ezek voltak Márton Áron erdélyi püspök felejthetetlen szavai felszentelése napján.
XI. Piusz pápa 1938. december 24-én gyulafehérvári püspökké nevezte ki a székely, csíkszentdomokosi, földműves család harmadik gyermekeként született Márton Áront. Jelmondatául a „Non recuso laborem” – nem futamodom meg a munkától – mondatot választotta, melynek szellemében munkálkodott élete végéig, a nehéz börtönben töltött időszakokban éppúgy, mint békés lelkipásztori éveiben.
 
A második kiállítás, amelyet a Művelődési Ház és a Sövér Elek Alapítvány szervez, március 9-én, 17.00 órakor nyílik a Művelődési Ház oszlopos termében. E tárlat anyagát a XI. Vadárvácska művésztelep alkotásaiból válogatták.

Minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel várnak!