Egymást erősítő folyamatok Farkaslakán
Farkaslaka fekvése előnyös, jó az infrastruktúrája. Az alkalmi átutazó is látja, hogy egy prosperáló jelentős gazdasági kapacitással rendelkező községben jár. Tamási Áron szellemisége, az író kultuszának ápolása is tartást, útirányt mutat az itt lakóknak, akik egy pillanatra sem torpannak meg a járható út keresésében.

Az utóbbi években történt fejlesztéseknek köszönhetően ma már a nyolc falujából négyben – Bogárfalván, Székelyszentléleken, Nyikómalomfalván és a községközpontban – pozitívak a demográfiai mutatók. Kecseten és Kecsetkisfaludban stagnál, esetleg enyhén csökken a népesség, de a lehetőségek adottak a fejlődésre, hiszen jó az útja, van vezetékes ivóvize, kiépült a kommunikációs infrastruktúra, az állattartás, a gyümölcstermesztés és a turizmus terén pedig mutatkoznak is a jó eredmények. Székelypálfalvára és Firtosváraljára még egyelőre nem jellemző a növekedés, ezeket a településeket még nem sikerült bekapcsolni a 21. századi vérkeringésbe, de a község vezetése folyamatosan azon fáradozik, hogy javítsa az életkörülményeket és hangulatot, s kedvet teremtsen a fiatalok számára az itteni jövőhöz. Szencsednek ma mindössze 7 állandó lakója van, itt is zajlottak építések és felújítások. A tanyavilág azonban – jelenleg úgy látjuk – a völgyekben élők második otthonaként, nyári szállásként, vendéglátó- és pihenőhelyként találhat új életfunkciót.

A község össznépessége mintegy 4500 fő (a legutóbbi népszámlálás adatai szerint 4423), akik közül 1850-en élnek Farkaslakán.
 

 
Nagy Attila, Zetelaka és Kovács Lehel. Farkaslaka polgármestere a Mária Utas
tanácskozáson – a községvezetők is a kezdeményezés mellé álltak
Kovács Lehel polgármesterrel az év elején, egy január 4-én tartott tanácskozás alkalmával beszélgettünk, amikor a szomszédos községekből és Hargita megye más kisrégióiból érkező vezetőkkel, civilekkel és vállalkozókkal tartottak értekezletet a Mária Út meglévő és most kialakítandó szakaszairól és a legközelebbi feladatokról. Ezek a turistautak nem csak a pünkösdi időszakban lesznek használhatók, hanem az esztendő bármely időszakában. Gyalogos-, kerékpáros- és lovas-csoportok számára kívánnak összehangolt programokat szervezni, amelyek hosszabb távon komoly vonzerőt jelenthetnek és tovább bővíthetik a meglévő idegenforgalmi kínálatot, ami hosszabb távon komoly gazdaságélénkítő hatásúvá is növekedhet. Az idei évben tesztelni akarják ezeket az új lehetőségeket.
 
Farkaslaka temploma…
Nagyon sok elképzeléssel indultunk a tavalyi év elején – kezdte a beszélgetést Kovács Lehel polgármester –, amelyeket a bonyolult bürokrácia miatt nem mindig tudtunk úgy folytatni, abban az ütemben, ahogy szerettük volna. Az igazi nagy beruházásokkal azonban haladtunk, hiszen azok által értek be az előző években befektetett erőfeszítéseink. 
 
… és annak rendezett környezete
– Melyek a legfontosabb megvalósításaik?

– Négy Európai Uniós pályázatból kettőt sikerült végigvinni. Az egyik – nettó 250 ezer euró értékű – program keretében a község hat kultúrotthonát tudtuk felújítani és felszerelni az elnyert keretből. A felszerelés azt jelenti, hogy új hang- és fénytechnikai berendezéseket, új bútorzatot vásárolhattunk, légkondicionáló berendezéseket szerelhettünk fel és a mellékhelyiségeket programozható elektromos fűtőtestekkel láttuk el. A korszerű légkondicionáló eszközök nyáron hűtésre, télen fűtésre használhatók. A második nagy beruházásunk a napközi építése. Ide vonatkozóan végigvittünk mindenféle engedélyeztetést, s most ott tartunk, hogy lezajlott mind a hat kapcsolódó közbeszerzési eljárás. Késő ősszel tudtuk ezt elkezdeni, de a kivitelező így is szépen halad az alapozással és a támfalazással. Négy faluban, ahol a lakosság 73%-a él, a csatornázást kívánjuk bővíteni, illetve növelni a szennyvíztisztító kapacitását, emellett pedig létre akarunk hozni még egy derítőállomást. Ez egy közel 1,3 millió eurós beruházás. Erre a munkálatra épp a mai napon indítottuk el a közbeszerzést. Jó esetben március-áprilistól ezt a munkát is el tudjuk kezdeni. Tulajdonképpen a három utóbbi évben elvégzett háttérmunkának most kezd beérni az eredménye. A negyedik projektünk, ami szintén a közeljövőre vonatkozik, az egy három településre – Malomfalva, Szentlélek és Farkaslaka – kiterjedő útaszfaltozási program előkészítése. Egy összesen 7 km hosszúságú útszakasz, úthálózat modernizálásáról van szó. Erre is elkészíttettük a terveket, végigvittük az engedélyeztetési folyamatot, úgyhogy – reményeink szerint – tavasszal ezt a munkát is meg tudjuk hirdetni és megköthetjük rá a kivitelezési szerződést.

– Milyen kisebb megvalósításaik vannak, amelyeket helyi és megyei forrásokból, a települések közösségeinek bevonásával sikerült végigvinniük?

– A malomfalvi futballpálya mellé új öltözőt építettünk, amellyel máris büszkélkedhetünk, hiszen a körzeti bajnokságban részt vevő labdarúgó klubok körében ez a legjobban felszerelt és a legkorszerűbb. Farkaslakán, Kecseten és Pálfalván több kilométer hosszúságban sáncokat betonoztunk. A községközpontban utcákat aszfaltoztunk. Pálfalván kicseréltük a kultúrotthon tetőszerkezetét. Hidat építettünk, tereket burkoltunk és az iskolaépületeken is elvégeztettük a szükséges javításokat. Ahol a patakok – a községközpontban és Kecsetben – árvízzel fenyegettek, ott betonból támfalat készíttettünk. Hargita Megye Tanácsával közösen a Szentlélek-Bogárfalva bekötőút modernizálását készítjük elő, ahol a községi vezetésnek az a feladata, hogy a terveztetési és engedélyeztetési fázisokat elvégeztesse, a megye pedig forrásokat szerez és ad hozzá, meghirdeti és elvégezteti a munkálatokat.
 

Koszorúzás közben Tamási Áron sírjánál
– Milyen volt az együttműködés az egyházakkal és a civil szervezetekkel?

– Jó a kapcsolat az egyházközségeinkkel. Sok elképzelésüket tudtuk támogatni. Örömmel jelentem ki, hogy a Tamási Áron születésének 120. évfordulójára szervezett rendezvénysorozatunk egész éven át tartott. Ezek az események messze túllépték a község határait, országos és nemzetközi hírűvé növekedtek. A község vezetése részt vett ezekben a programokban, és igen hatékonyan támogatni is tudta a Tamási Áron Művelődési Egylet munkáját. Megnyugtató számunkra, hogy a községi tanács, a polgármesteri hivatal minden szinten együtt tud működni meghatározó intézményeinkkel és az azokban dolgozó személyzettel, tehát egyetértésben haladunk a helyben működő felekezetekkel, az iskolákkal, de a civilekkel is.
 


A kecseti művelődési ház
– Hogyan alakulnak Farkaslakán a népességi mutatók?

– A születések számát tekintve az utóbbi két évtizedben 2015 számít rekordévnek. Egyébként a rendszerváltás óta – egy kis hullámvölgy után – azt regisztráljuk községi szinten, hogy pozitívak a demográfiai mutatók, az elhunytakénál mindig magasabb az újszülöttek száma. Az utóbbi öt esztendőben elmondható, hogy kétszer annyian születtek községi szinten, mint ahányan meghaltak. Elsősorban Farkaslaka, Szentlélek és Malomfalva számít vonzó településnek. Székelyudvarhelyről érdeklődnek az ingatlanok iránt, de vannak beköltözők a szomszédos településekről is, többnyire fiatal családok, akik itt képzelik el a jövőjüket. Elmondható, hogy csak Szentléleken egy utcányi új ház épült az elmúlt négy-öt évben.

– Az ünnepek előtt Kecsetben jelentkezett egy olyan probléma, amely akár megváltoztathatta volna a községről kialakított véleményt. Ezt a konfliktust azonban sikerült rendezni, és azonnal lépett a polgármesteri hivatal és a közösség is, a problémás család eltávozott Farkaslaka közigazgatási területéről és a felek kibékültek. Milyen a közbiztonság Farkaslakán?

– Ezt az incidenst leszámítva, nincsenek különösebb gondok. Nyilvánvaló, hogy történnek apróbb bűncselekmények, lopások, testi sértések, de azokat a helyi rendőrség meg tudja fékezni, ki tudja vizsgálni és előállíttatja az elkövetőket.
 


Falugyűlés Kecsetben – a kedélyek lecsillapodtak
A 2017-es esztendőben negyvennél is több rendezvényt szervezett a hivatal. Sokan megfordultak községünkben. Még a Szenes Napokon sem történt rendbontás, pedig a rendezvény első napján, szombaton a 6 hektáros területen mintegy tizenötezer ember volt jelen, vasárnap pedig két órán át tartó vihar tombolt, de akkor is urai voltak a helyzetnek a szervezők és a közbiztonságért felelős csoportjaink, nem történt sérülés és a keletkezett anyagi kár sem volt jelentős. Nagy megnyugvást jelent számunkra, hogy a közösségünk tagjai figyelnek a környezetükre, vigyáznak egymásra és számon tartanak mindent, ami a községben történik. Ez az összetartás segíti, könnyíti a munkát és erősíti a sikerélményeinket.  

A szerző felvételei.

Simó Márton